FOTONİK - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği

Gazi UBF-Fotonik olarak isimlendirilen bölümümüz, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 20.05.2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile Uygulamalı Bilimler Fakültesinde kurulan ilk bölümdür.Bölümümüz bu tarihte kurulmuş olmakla birlikte, Bölüm akademik kadromuz, fotonik teknolojiler kapsamında eğitim ve araştırma faaliyetlerine Türkiye'de bu alanda tek mükemmeliyet merkezi sıfatını taşıyan Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİ FOTONİK) bünyesinde 2001 yılında başlamış ve halen bu çalışmalarına devam etmektedir. Araştırmacılarımız ülkemizde fotonik teknolojiler kapsamında sanayinin teknolojik ürün geliştirmesine önemli katkılar sağlayan çok sayıda projeler yürütmektedir. Bu projelerde çalışan öğrencilerimiz ilgili sektörlerle kolaylıkla iş imkanı bulabilmektedir.Bölümümüzü tercih eden öğrencilerin, GAZİ FOTONİK'te yürütülen projelerde görev alma şansı bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizi lisans eğitimleri sonunda fotonik teknolojilerde uzman birey niteliği kazanmış "Fotonikçi" olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.Ayrıca müfredatımız, sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuş; öğrencilerimizin eğitimi sürecinde sanayi ile doğrudan etkileşimli olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaçla, uygulamalı derslerimizin bir kısmının sanayi Ar-Ge merkezlerinde görev yapan araştırmacılar tarafından verilmesi sağlanacaktır.


Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Süleyman ÖZÇELİK
Tarihçe
Gazi UBF-Fotonik olarak isimlendirilen bölümümüz, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı?nın 20.05.2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi?nde kurulan ilk bölümdür.
Bölümümüz bu tarihte kurulmuş olmakla birlikte, Bölüm akademik kadromuz, fotonik teknolojiler kapsamında eğitim ve araştırma faaliyetlerine Türkiye?de bu alanda tek mükemmeliyet merkezi sıfatını taşıyan ?Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi-GAZİ FOTONİK? bünyesinde 2001 yılında başlamış ve halen bu çalışmalarına devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Fotonik Alanında Lisans Derecesi, Fotonikçi
Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda (yüksek lisans ya da doktora) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için: tanımlanan zorunlu derslerden başarılı olmak; zorunlu ve seçmeli derslerden olmak üzere toplam 181/240 Kredi/AKTS?ye sahip olması, staj programından başarılı olunması ve uygulama (I-II), Araştırma ve Bitirme Projelerinden başarılı olması gerekmektedir.
Aynı zamanda üretim sektöründe staj ve Gazi Fotonik'te yürütülen projelerde görev almak; tanımlı gereklilikleri yerine getirmek ve başarılı olmak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Türkiye nin fotonik sanayi her kıtaya ihracatta başarılı ve yenilikçi olarak iyi bir itibara sahiptir. Potansiyel işverenler içerisinde Türkiye merkezli ve uluslararası etkinliğe sahip büyük ölçekli fotonik teknolojiler kullanan hizmet sektörü ve özellikle savunma sanayisi firmaları fotonik disiplininde yetişmiş mezunlara ihtiyaç duymaktadır.. Türkiye de aydınlatma alanında ve özellikle LED aydınlatma teknolojileri kapsamında faaliyet gösteren yüzlerce firma bulunmaktadır. Ayrıca üniversiteler bünyesinde kurulan teknopark firmalarında fotonik uzmanlığı gerektiren istihdam alanları bulunmaktadır. Türkiye de gelişmeye başlayan Güneş enerjisi alanında üretim ve hizmet sektörü fotonikçiler için ayrı bir kariyer alanını oluşturmaktadır. Ayrıca mezunlar, fotonik veya ilişkili disiplinlerde araştırma ve eğitim veren akademik kurumlar ve üniversitelerde görev alabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
MADDE 15
(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir başarı harf notu verilir.
(2) Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(4) Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı puanı denir.
(5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a) Katsayılar Başarı Harf Notu

4,00 AA

3,50 BA

3,00 BB

2,50 CB

2,00 CC

1,50 DC

1,00 DD

0,50 FD

0,00 FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)
4) VZ: Dersten çekilme.

(7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO?sunun en az 2,00 olması gerekir.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=8664641167