ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ (DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği

Endüstriyel tasarım mühendisliği, toplumsal talep ve pazar ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni fikir ve kavramların geliştirilmesi ve elde edilen çıktılar ile seri üretimi gerçekleştirilebilecek yeni bir ürünün tasarım ve üretim sürecini kapsar. Ülke ekonomisinin ayakta kalıp güçlenebilmesi için yeni fikirlere ve bu fikirlerin uygulamaya geçirilmesine ihtiyaç vardır. Ülkedeki tasarım faaliyetleri ve işletmelerdeki yenilikçi ürünlerin sayısının arttırılmasını sağlayacak en önemli mesleklerden birisi de Endüstriyel Tasarım Mühendisliğidir.

Endüstriyel tasarım mühendisinin görevi; insanların hayatını kolaylaştırabilecek, özgün, güvenilir, ergonomik, işlevsel, çevre dostu ve imal edilebilir ürünlerin geliştirilmesidir. Ürün tasarım sürecinde, belirlenen kullanıcı kitlesine uygun olarak geliştirilecek yeni fikre ait eskizler hazırlanması, bilgisayar destekli ortamda üç boyutlu modeller oluşturulması, kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, gerekli analizlerin yapılması ve ürün teknik resim çıktıları hazırlanılarak üretime hazır hale getirilmesinden endüstriyel tasarım mühendisi sorumludur. Yeni bir fikrin oluşumundan başlayıp üretimine kadar devam eden bu süreçte, endüstriyel tasarım mühendisinin sahip olması gereken tüm donanım ve özelliklerin kazandırılması bölümümüzün amaçları arasındadır.

Endüstri 4.0?ın en önemli çıktılarından birisi bilim ve teknolojide yeni alanların ortaya çıkmasıdır. Çok disiplinli yapıları ile öne çıkan bu yeni alanlardan biri olan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, 2013 yılında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Avrupa ve dünyada başarılı örnekleri bulunan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünün ülkemizdeki ilk örneklerinden olan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Gazi-ETM) bölümünde, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisans düzeyindeki öğrenim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olan Gazi-ETM bölümünde eğitim dili Türkçedir. Gazi-ETM öğrencileri 40 işgünü endüstri yaz stajına ek olarak, 1 yarıyıl işyeri eğitimi alır ve istedikleri takdirde çift ana dal ve yan dal yapabilirler. Gazi-ETM bölümü olarak öğrencilerimizin endüstri stajı ve işyeri eğitimlerini yurt dışında gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sunmaktayız. Pek çok öğrencimiz gerek Erasmus+ projeleri aracılığı ile gerekse de kendi özel girişimleriyle yaz stajlarını AB ülkelerinde gerçekleştirmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. İsmail Şahin
Tarihçe
82 yıllık geçmişi ile bulunduğu bölgenin de en köklü eğitim kurumlarından olan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi atölye ve laboratuvarları açısından ülkemizin en zengin ortamlarına sahiptir. 2013 yılına kadar Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Makina Resim Konstrüksiyon bölümü olarak eğitim verilmekteyken, 2013'ten sonra Teknoloji Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü adı altında eğitim hayatına devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Uzman Tasarım Mühendisi
Kabul Koşulları
Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmamakta olup DOKTORA için kabul edilen programlar: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Öğretmenliği (Makine Eğitimi), Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi. Ayrıca Yüksek Lisans için kabul edilen Lisans program mezunu olan ve Fen Bilimleri Enstitüsünde Mühendislik alanında yüksek lisans yapanlar da doktoraya başvurabilir.
Üst Kademeye Geçiş
Programdan mezun olanlar akademik araştırmalara devam edebilirler.
Mezuniyet Koşulları
21 kredilik dersi tamamlamak ve doktora tez çalışmasında başarılı olmak.
Mezun İstihdam Olanakları
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, ülkemizde yeni bir alan olmasına rağmen gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün farklı sektörlerde daha fazla rağbet gören mesleklerinden biri haline gelmektedir. Mezunların istihdam alanı çok geniş olup, başlıca çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Uçak ve gemi imalat sanayi
Makine imalat ve kalıp sanayi
Mobilya sanayi
Cam ve seramik sanayi
Savunma sanayi
Döküm sanayi
Biyomedikal ve tıbbi malzeme üretim sanayi
Toplu taşım araçları üretim sanayi
Plastik teknolojisi
Kalite kontrol ve gözetim şirketleri vb.
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme, proje, sunum, yazılı ve çoktan seçmeli sınav olarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum, ders içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Değerlendirmede ağırlık olarak %60 vize sınavı ve %40 final sınavı etkin olmaktadır.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=833131348